HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thay đổi thế giới, các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động đến các ngành công nghiệp chính, và đến cả việc làm. Nó cũng tương tự như việc thay thế các công việc thủ công bằng các tác vụ được xử lý bằng máy xảy ra như một cuộc cách mạng trong Thế kỷ 21. Điều này ngụ ý rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các ngành mà do đó sẽ thay đổi cách nhìn nhận việc làm và giáo dục. Điều này sẽ dẫn đến sự phát triển của giáo dục thời đại 4.0.

Vì vậy, có thể nói rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ ảnh hưởng đến vai trò mà ngày nay sinh viên sẽ được chuẩn bị. Điều này sẽ yêu cầu các tổ chức giáo dục tạo ra một lực lượng lao động để làm việc trong thời đại chuyển đổi công nghệ này. Hơn nữa, nó cũng sẽ yêu cầu lực lượng lao động hiện tại nâng cấp các kỹ năng và kiến thức của họ để phù hợp với các vai trò công việc mới. Đối với điều này, một cuộc cách mạng trong giáo dục là điều cần thiết để cho phép mọi người trên toàn thế giới khai thác các cơ hội được tạo ra bởi sự ra đời của các công nghệ này.

Giáo dục 4.0 sẽ cho phép học mọi lúc, mọi nơi vì các công cụ và ứng dụng học tập điện tử sẽ cung cấp cơ hội cho việc học từ xa, tự học. Vai trò của lớp học sẽ thay đổi trong đó kiến thức lý thuyết sẽ được truyền ra bên ngoài lớp học trong khi kiến thức thực tế hoặc kinh nghiệm sẽ được truyền trực tiếp.